Mieszkania zakładowe były popularne w okresie późnego PRL, ale i dziś jeszcze można spotkać pracodawców którzy dalej takowe mają. Można też wskazać kilka ustaw które posługują się tym albo zbliżonym pojęciem. Jest wśród nich ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustawa o PIT. A tymczasem definicji takiego mieszkania brak.

Niedawno z pomocą przyszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Z jego wypowiedzi wynika, że mieszkania to obecnie „lokale mieszkalne znajdujące się w dyspozycji pracodawców, oddawane w najem na podstawie umowy najmu ich pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę na rzecz tych zakładów”.