Pracownicy mają obowiązek informowania pracodawcy o zauważonym zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego (art. 211 zd. II pkt 6 k.p.), w tym zarówno o swojej chorobie, jak i o podejrzeniu że inny pracownik jest chory.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 15 k.p.). Musi zatem chronić pracowników przed zakażeniem przez innych pracowników, co z resztą nie jest sprzeczne z interesem ekonomicznym pracodawcy.  

W efekcie po uzyskaniu z jakiegokolwiek źródła informacji, że pracownik może być chory na chorobę którą łatwo może zarazić innych pracowników, pracodawca powinien – w ramach swoich uprawnień kierowniczych – niezwłocznie odizolować takiego pracownika, a następnie skierować go na badania lekarskie (art. 211 zd. II pkt 5 k.p.).