Pisząc umowę o zakazie konkurencji mającą obowiązywać po zakończeniu stosunku pracy (np. z członkiem zarządu spółki) należy pamiętać, że umowa ta będzie wykonywana już po zakończeniu stosunku pracy. Innymi słowy, będzie ona wykonywana „w próżni”, bez możliwości odwołania się do stosunku pracy. W szczególności – nie będzie wówczas spoczywał na pracowniku obowiązek dbałości o dobro dawnego pracodawcy. Należy więc tak określić obowiązki pracownika, by w oparciu o samą umowę dało się wykazać jaki jest zakres zakazu. Uważam, że w razie sporu sąd będzie chronił pracownika jako stronę słabszą, co oznacza, że wątpliwości co do zakresu zakazu będą rozstrzygane na korzyść pracownika.