Co może uczynić pracodawca, który pragnie uwolnić się od regulaminu wynagradzania? Czy może odwołać albo wypowiedzieć ten dokument?

Zgodnie z kodeksem pracy regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jednakże jego swoboda nie jest nieograniczona – jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.

Jest oczywiste, że przy braku zakładowych organizacji związkowych pracodawca może też regulamin zmienić czy zastąpić nowym. I może także postanowić, że regulaminu ma już nie być. Problem powstał u tych pracodawców, gdzie są zakładowe organizacje związkowe, które sprzeciwiały się likwidacji regulaminu.

Niedawno w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, choć nie wydał wyroku (który byłby wiążący dla wszystkich). Trybunał uznał, że zasada nakazująca uzgodnienie regulaminu z zakładowymi organizacjami związkowymi nie dotyczy pracodawcy który chce regulamin wynagradzania wypowiedzieć. W ocenie Trybunału obecnie pracodawca ma w tej kwestii swobodę, i organizacje związkowe nie mogą zablokować decyzji o wypowiedzeniu regulaminu wynagrodzeń.

Możliwe, że sprawa stanie się przedmiotem interwencji ustawodawcy, bo o to Trybunał zaapelował.