Jeżeli uznać, że pracodawca przetwarza dane małżonków, to z art. 14 RODO wynika, że powinien. Przepis ten przewiduje jednak pewne wyjątki.

Konkretnie art. 14 RODO nie ma zastosowania, gdy udzielenie osobie, której dotyczą dane informacji i ich przetwarzaniu „okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku”. Niemożliwe jest przykładowo powiadomienie osób, których dane nie zawierają jakichkolwiek danych kontaktowych. Jeżeli zatem pracodawca ma wyłącznie imię i nazwisko małżonka, to nie zdoła go o niczym powiadomić. Pytanie, czy pracodawca powinien dopuścić do takiej sytuacji, a konkretnie – czy powinien żądać od osoby podającej dane małżonka (tj. imię i nazwisko) podania również danych kontaktowych celem spełnienia obowiązku z art. 14 RODO.