Do przetwarzania danych osobowych pracowników dla celu wypłaty świadczeń z ZFŚS mają zastosowanie wszystkie zasady określone w RODO (zob. art. 5). Działalność socjalną prowadzi pracodawca, i najczęściej to on będzie administratorem danych.

W efekcie to pracodawca ma przeszkolić osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych pracowników, zebrać od nich stosowne zobowiązań i zapewnić im odpowiednie zasoby i zabezpieczenia. Uwaga – dane o stanie zdrowia pracowników (jeżeli są zbierane) są szczególnie wrażliwe.