Czy pracownik może zażądać od pracodawcy materiałów z monitoringu?

Po 25 maja 2018 r. (tj. po wejściu w życie RODO) kwestia ta jest wyraźnie uregulowana. Art. 22[2] Kodeksu pracy nie pozostawia wątpliwości że pracodawca może stosować monitoring wizyjny (tj. kamery w miejscu pracy) o ile spełnione są określone w tym przepisie warunki. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że gromadzenie nagrań z miejsca pracy stanowi formę […]

Read more