Tarcza antykryzysowa – obniżenie wynagrodzeń pracownikom

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wynagrodzeń i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obniżenie wynagrodzeń następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Z perspektywy pracownika przestój ekonomiczny to […]

Read more