Kodeks zbiorowego prawa pracy – duża nowość

W pierwszym wpisie (poświęconym projektowi nowego kodeksu pracy) wspomniałem o projekcie Kodeksu zbiorowego prawa pracy, i czuję się zobowiązany napisać również na ten temat. Kodeks zbiorowego prawa pracy to coś, czego w Polsce nie ma, i nigdy nie było. Ponieważ nawet profesorowie którzy się tym na co dzień zajmują nie zdołali uzgodnić czym jest zbiorowe […]

Read more
Nowy kodeks pracy???

W połowie marca komisja kodyfikacyjna prawa pracy ma przyjąć projekt nowego kodeksu pracy. W przypadku uchwalenia ma on zastąpić obowiązujący kodeks pracy z 1975 r. I to może Ciebie, drogi czytelniku, bardzo dotknąć. W komisji zasiadali przedstawiciele trzech dużych central związkowych (OPZZ, FZZ i Solidarności), czterech organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, BCC) oraz […]

Read more