Wstrzymanie biegu terminów w ustawie o zwalczaniu COVID-19.

Ustawa o zwalczaniu COVID-19 Jakie terminy zostały wstrzymane na skutek uchwalenia ustawy o zwalczaniu COVID-19? Ustawa wstrzymała bieg terminów wynikających z przepisów prawa administracyjnego: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie […]

Read more