Czy pracodawca może wypowiedzieć (odwołać) regulamin wynagradzania?

Co może uczynić pracodawca, który pragnie uwolnić się od regulaminu wynagradzania? Czy może odwołać albo wypowiedzieć ten dokument? Zgodnie z kodeksem pracy regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jednakże jego swoboda nie jest nieograniczona – jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Jest oczywiste, że przy braku zakładowych organizacji związkowych […]

Read more