Zmiany w dokumentacji jaką związki muszą przekazywać pracodawcom

Od 1 stycznie 2019 r. weszły w życie przepisy poważnie zmieniające ustawę o związkach zawodowych. Najbardziej oczywistą zmianą jest dopuszczalność przyjmowania osób niebędących pracownikami – od tej pory do związków mogą należeć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz tzw. samozatrudnieni. O wiele ważniejsze są jednak zmiany w dokumentacji jaką związki muszą przekazywać pracodawcom. Dawniej […]

Read more
Związki zawodowe po 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. zasadniczo zmienią się ramy prawne w jakich działają związki zawodowe. Przede wszystkim poszerzeniu ulegnie baza – członkami związków będą mogli zostawać samozatrudnieni oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (np. zlecenie i o dzieło). Jednakże obecność takich osób w związku wymusi pewne zmiany w jego statucie i deklaracjach członkowskich. Chodzi […]

Read more