Kilka słów o sobie

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W czasie studiów byłem stypendystą na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Ukończyłem aplikację sądową, po czym przez cztery lata współpracowałem z kancelarią Wierzbowski Eversheds Sp. k. w Warszawie, najpierw w charakterze prawnika, potem jako stowarzyszony adwokat (associate). Aktualnie jestem niezależnym adwokatem. Jestem autorem szeregu publikacji, a obecnie przygotowuję doktorat z prawa pracy.

Prowadzę sprawy cywilne, karne, rodzinne i gospodarcze w Sądzie w Świdniku oraz w sądach lubelskich.

W swej karierze miałem okazję uczestniczyć w sporach cywilnych, handlowych i z zakresu prawa pracy, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym. Uczestniczyłem także w postępowaniach arbitrażowych oraz w przygotowaniu prywatyzacji jednej z dużych Polskich firm.

Moją specjalnością są również sprawy z zakresu prawa pracy. Oferuję pomoc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w sporach sądowych i innych sytuacjach, np. w sprawach z zakresu tzw. zbiorowego prawa pracy (relacje między pracodawcą a związkami zawodowymi, regulaminy pracy i wynagradzania, ZFŚS, układy zbiorowe).

Świadczę obsługę prawną również w języku angielskim.