Rozwody i alimenty

Spory sądowe w rodzinie są szczególnie bolesne dla jej członków, zwłaszcza tych najmłodszych. Profesjonalna pomoc prawna pozwala zminimalizować te skutki.

Pomagamy m.in.:

  • przeprowadzić rozwód szybko i bez dalszego konfliktowania stron,
  • uzgodnić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dziećmi,
  • wynegocjować akceptowalne dla obu stron alimenty,
  • zgodnie podzielić majątek.