Spory sądowe

Sądy i urzędy posługują się własnym, często niezrozumiałym językiem. Niekiedy zaś równie ważne – jak to co zostało napisane – jest to, czego w danym dokumencie nie ma. Pomoc pełnomocnika znającego ten język i zasady działania sądów i urzędów pozwala stronie zrozumieć, co się dzieje i skuteczniej walczyć o swoje prawa. Często udział takiego pełnomocnika w ogóle zwalnia stronę z konieczności osobistego zaangażowania się w sprawę.