Prawo pracy

Pomoc obejmuje między innymi:

  • Relacje między pracodawcą a związkami zawodowymi
  • Przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów managerskich, regulaminów pracy, układów zbiorowych
  • Przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy
  • Reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy, n.p. o zapłatę wynagrodzenia za pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, o odszkodowaniem za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • Outsourcing