Nowy kodeks pracy???

W połowie marca komisja kodyfikacyjna prawa pracy ma przyjąć projekt nowego kodeksu pracy. W przypadku uchwalenia ma on zastąpić obowiązujący kodeks pracy z 1975 r. I to może Ciebie, drogi czytelniku, bardzo dotknąć. W komisji zasiadali przedstawiciele trzech dużych central związkowych (OPZZ, FZZ i Solidarności), czterech organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, BCC) oraz […]

Read more