Jak pisać umowy o zakazie konkurencji?

Pisząc umowę o zakazie konkurencji mającą obowiązywać po zakończeniu stosunku pracy (np. z członkiem zarządu spółki) należy pamiętać, że umowa ta będzie wykonywana już po zakończeniu stosunku pracy. Innymi słowy, będzie ona wykonywana „w próżni”, bez możliwości odwołania się do stosunku pracy. W szczególności – nie będzie wówczas spoczywał na pracowniku obowiązek dbałości o dobro […]

Read more
Czy pracownik może zażądać od pracodawcy materiałów z monitoringu?

Po 25 maja 2018 r. (tj. po wejściu w życie RODO) kwestia ta jest wyraźnie uregulowana. Art. 22[2] Kodeksu pracy nie pozostawia wątpliwości że pracodawca może stosować monitoring wizyjny (tj. kamery w miejscu pracy) o ile spełnione są określone w tym przepisie warunki. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że gromadzenie nagrań z miejsca pracy stanowi formę […]

Read more
RODO a ZFŚS. Czy pracodawca musi gromadzić dane kontaktowe do członków rodzin pracowników?

Pytanie postawione w tytule sam uważam za źle postawione. Uważam, że pracodawca nie powinien w ogóle gromadzić danych osobowych członków rodzin pracowników. Wtedy nie będzie miał problemu, czy musi doręczać im informacje stosownie do art. 14 RODO. Mam świadomość, że powyższe nie zawsze będzie rozwiązaniem praktycznym. Ponadto problem przetwarzania danych członków rodzin może zaistnieć w […]

Read more
RODO a ZFŚS. Czy pracodawca powinien poinformować małżonka pracownika, że pracownik podał dane tego małżonka?

Jeżeli uznać, że pracodawca przetwarza dane małżonków, to z art. 14 RODO wynika, że powinien. Przepis ten przewiduje jednak pewne wyjątki. Konkretnie art. 14 RODO nie ma zastosowania, gdy udzielenie osobie, której dotyczą dane informacji i ich przetwarzaniu „okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku”. Niemożliwe jest przykładowo powiadomienie osób, których dane nie zawierają […]

Read more
RODO a ZFŚS. Dane moje, dane czyjeś, dane wspólne? Art. 13 a art. 14 RODO.

W niniejszym wpisie mam zamiar zająć się bardzo ciekawym (moim zdaniem) zagadnieniem „danych wspólnych”. Zagadnienie to ma duże znaczenie dla pracodawców prowadzących ZFŚS, ale ma też o wiele szersze znaczenie, i może dotyczyć każdego, kto przetwarza dane dotyczące sytuacji rodzinnej osób fizycznych. O co chodzi? Otóż art. 13 RODO mówi o obowiązkach administratora danych w […]

Read more
RODO a ZFŚS. Jakie dane pracodawca może gromadzić?

Dane dotyczyć powinny „sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej”. Świadczenia powinny być przyznawane z uwzględnieniem zasady równości. Sytuacja materialna to dochody (także te osiągane u pracodawcy, bowiem członkowie komisji nie powinni posiadać tej wiedzy). Wszyscy znani mi pracodawcy ograniczali się do badania wysokości dochodu, nie wchodzili w to ile kto wydaje i jaki ma […]

Read more
RODO z ZFŚS. Obowiązki pracodawcy.

Każdemu, kto stara się o świadczenie z ZFŚS pracodawca powinien udzielić pouczeń, o których mówi art. 13 RODO. Moim zdaniem pracodawca powinien też odebrać zgodę, bo to ona stanowi podstawę do przetwarzania danych pracowników. Uważam, że nie zachodzi przypadek realizacji przez pracodawcę obowiązku wynikającego z przepisów prawa jako podstawy przetwarzania danych pracowników, bowiem pracownik nie […]

Read more
RODO a ZFŚS. Kto przetwarza dane?

Do przetwarzania danych osobowych pracowników dla celu wypłaty świadczeń z ZFŚS mają zastosowanie wszystkie zasady określone w RODO (zob. art. 5). Działalność socjalną prowadzi pracodawca, i najczęściej to on będzie administratorem danych. W efekcie to pracodawca ma przeszkolić osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych pracowników, zebrać od nich stosowne zobowiązań i zapewnić im odpowiednie zasoby […]

Read more
RODO a ZFŚS. Czy RODO wypływa na działanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o ZFŚS „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”. Szczegółowe zasady określa pracodawca w regulaminie. Najczęściej środki dzieliła komisja z udziałem przedstawicieli pracodawcy, pracowników i związków zawodowych. Wymagane były bardzo wrażliwe […]

Read more
Kodeks zbiorowego prawa pracy – duża nowość

W pierwszym wpisie (poświęconym projektowi nowego kodeksu pracy) wspomniałem o projekcie Kodeksu zbiorowego prawa pracy, i czuję się zobowiązany napisać również na ten temat. Kodeks zbiorowego prawa pracy to coś, czego w Polsce nie ma, i nigdy nie było. Ponieważ nawet profesorowie którzy się tym na co dzień zajmują nie zdołali uzgodnić czym jest zbiorowe […]

Read more